Omai - Mứt

Chanh muối sấy

Chanh muối sấy

Sấu sấy cam thảo chua ngọt

Sấu sấy cam thảo chua ngọt

Trám sấy chua ngọt

Trám sấy chua ngọt

Mận cơm chua mặn ngọt cam thảo

Mận cơm chua mặn ngọt cam thảo

Mơ chua mặn

Mơ chua mặn

Me dẻo chua ngọt cay

Me dẻo chua ngọt cay

Me xào chua ngọt cay

Me xào chua ngọt cay

Chanh cốm chua ngọt

Chanh cốm chua ngọt

Xí muội mơ chua mặn ngọt cay

Xí muội mơ chua mặn ngọt cay

Xí muội đào chua ngọt cay

Xí muội đào chua ngọt cay

Khế sấy chua mặn ngọt

Khế sấy chua mặn ngọt

Mơ chua mặn ngọt cay

Mơ chua mặn ngọt cay