Omai - Mứt

Mơ chua mặn ngọt cam thảo

Mơ chua mặn ngọt cam thảo

Me bọc đường chua ngọt cay

Me bọc đường chua ngọt cay

Chanh đào mật ong

Chanh đào mật ong

Mơ gừng chua ngọt

Mơ gừng chua ngọt

Mơ gừng chua mặn ngọt

Mơ gừng chua mặn ngọt

Bưởi sấy chua ngọt

Bưởi sấy chua ngọt

Mứt gừng

Mứt gừng

Mơ dẻo chua cay mặn ngọt

Mơ dẻo chua cay mặn ngọt

Sấu tươi bao tử xào gừng chua ngọt

Sấu tươi bao tử xào gừng chua ngọt

Sấu tươi bao tử dầm chua ngọt cay

Sấu tươi bao tử dầm chua ngọt cay

Mận xào gừng chua mặn ngọt

Mận xào gừng chua mặn ngọt

Mận dẻo tách hạt chua ngọt cay

Mận dẻo tách hạt chua ngọt cay