SẢN PHẨM NỔI BẬT

Sấu tươi bao tử dầm chua ngọt cay
Mận hậu dẻo chua ngọt
Mận tươi xào gừng chua ngọt
Mơ dẻo tách hạt chua ngọt
Mơ dẻo tách hạt xào gừng chua ngọt
Sấu chín tươi dẻo chua ngọt
Mơ tươi xào gừng chua ngọt